ระบบรับสมัคร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง สนามสอบครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ภาค ข (มาตรฐานความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ภาค ข (มาตรฐานความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง สนามสอบครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566